Huisregels

QuatreBeach

Algemeen

Deze huisregels hebben tot doel, uw en andermans verblijf bij ons gezellig en veilig te maken. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld en kan tevens leiden tot ontzegging van de toegang tot QuatreBeach. Dit geldt ook in het geval van aanzetten tot of uitlokken van overtreding van de huisregels.

 

Toezicht op naleving huisregels

Op de naleving van deze huisregels houden wij daadwerkelijk en consequent toezicht! In geval van aanwezigheid van de deurwacht geldt:

  • dat zij constructief samenwerken met de politie;
  • dat u zowel In Quatre Beach als in de directe omgeving ervan, hun aanwijzingen stipt dient op te volgen;
  • dat zij het recht hebben u de toegang tot QuatreBeach te ontzeggen op basis van onze huisregels;
  • hun beslissing bindend is.

 

Gedrag

U dient zich in QuatreBeach te houden aan de algemeen geldende fatsoenregels. Ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie leiden tot aangifte bij de politie en ontzegging van de toegang tot QuatreBeach. Agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag ten opzichte van bezoekers, personeel of politie, leidt in alle gevallen tot verwijdering en ontzegging van de toegang tot QuatreBeach voor een periode van ten minste drie maanden.

 

Verbod van heling, wapens en verdovende middelen

Het aanwezig hebben van wapens, verdovende middelen en gestolen goederen in QuatreBeach dan wel in de directe omgeving ervan, alsmede de handel hierin, is ten strengste verboden. In geval van overtreding wordt direct de politie gewaarschuwd en volgt ontzegging tot QuatreBeach voor de duur van ten minste drie maanden.

 

Eigendommen QuatreBeach

Het is niet toegestaan om onze eigendommen mee te nemen tot buiten het gebouw of terras. Hieronder worden ook restanten van drank of voedsel begrepen, alsmede serviesgoed, glazen, flessen en blikjes. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u in beginsel aansprakelijk voor de vervanging- of herstelkosten.

 

Eigendommen van bezoekers

U respecteert de eigendommen van andere bezoekers. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of andere eigendommen van bezoekers. Achtergebleven eigendommen of kledingstukken worden gedurende een periode van twee maanden bewaard. Na die termijn wordt gehandeld conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende het eigendomsrecht.

 

Fouillering

Bij binnenkomst in QuatreBeach, maar ook als u zich al binnen bevindt, bestaat de mogelijkheid dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld ter bescherming van de algemene veiligheid.

 

Parkeren en stallen

U dient gebruik te maken van de aangewezen parkeer- en stallingsmogelijkheden in de omgeving van QuatreBeach. U dient in elk geval door uw voertuig veroorzaakte overlast te voorkomen. Overtreding kan leiden tot ontzegging van de toegang tot QuatreBeach.  

 

Geluid

Bezoekers dienen rekening te houden met de buren en geluidsoverlast te minimaliseren, vooral tijdens avonduren en ‘s nachts. Het gebruik van luidruchtige QuatreBeach stappen ondernemen om het probleem op te lossen, inclusief waarschuwingen.